Хэрэгжиж буй ажлын тоо

0

Хэрэгжиж буй ажлын тоо

Хэрэгжиж буй ажлын тоо

0

Гүйцэтгэлийн хувь

0

Ашиглалтанд орох ажлын тоо

Батлагдсан төсөв

₮ 0

Батлагдсан төсөв

Санхүүжилт

₮ 0

Санхүүжилт

Нийт гэрээний дүн

₮ 0

Нийт гэрээний дүн

Зарцуулалт

₮ 0

Зарцуулалт

Санал өгсөн иргэд

₮ 0

Иргэдийн саналын тоо

Санал өгсөн иргэд

₮ 0

Гүйцэтгэгчийн тоо

ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Улсын дундаж
Аймгийн дундаж

ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Сумдын жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний мэдээлэл

Сум ЖГҮ Ранк Урамшуулал

Сумдын Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний онооны дундаж /Жилээр/

Сумдын Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний онооны дундаж /Бүлгээр/

ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Сум Олон нийтийн оролцоо Төлөвлөлт Ил тод байдал Гүйцэтгэл ХШҮ Өмчийн удирдлага Сумын үнэлгээ Ранк PBG

ОНХС-ИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ САЛБАРААР

ИРГЭН ТАНЫ ӨГСӨН САНАЛ

ОНХС-ийн нийт төсөл арга хэмжээний төлөвлөлт
Иргэдийн санал
ИНХ-аас баталсан төслүүд
Ажлын хэсэг эрэмбэлсэн
ИТХ-аас баталсан төслүүд
0
0
0
0
Төлөлвтийн тоон дээр дарж төслүүдийн жагсаалт харах боломжтой.

БАТЛАГДСАН ТӨСЛҮҮД

ИТХ-аас баталсан төсөл арга хэмжээ
# Санхүүжилтийн гүйцэтгэл Төрөл Төсөл арга хэмжээний нэр Эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг Гэрээний дүн Зарцуулалт Байршил

Гар утсанд зориулсан ОНХС-ийн аппликэйшн

Иргэд олон нийтэд зориулсан гар утасны аппликэйшн.

App Store Play Store

ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ

ХОЛБОО БАРИХ

УТАС

7000-9828, 7000-9828

ЦАХИМ ШУУДАН

info@slp3.mn

ХАЯГ

Монгол Улсын Сангийн яам С.Данзангийн гудамж Засгийн газар II байр Д корпус Улаанбаатар 15160 Монгол улс